Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TPHCM đã hoàn thành 68%

Cống kiểm soát triều Mương Chuối dần hình thành.  Ảnh: M.Q
Cống kiểm soát triều Mương Chuối dần hình thành. Ảnh: M.Q
Cống kiểm soát triều Mương Chuối dần hình thành. Ảnh: M.Q

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM