Đơn vị thành viên của Vietnam Airlines nhận giải dịch vụ đạt chất lượng tốt thứ 2 toàn cầu