Doanh nghiệp Đắk Lắk có thể trực tiếp tố cáo nhũng nhiễu qua đường dây nóng

Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk để giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Bảo Trung
Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk để giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Bảo Trung
Người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk để giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Bảo Trung
Lên top