Tịch thu, tiêu hủy trên 6.000 sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng

Hàng giả, hàng kém chất lượng được tập kết và đưa vào lò đốt để tiêu hủy. Ảnh: QLTT
Hàng giả, hàng kém chất lượng được tập kết và đưa vào lò đốt để tiêu hủy. Ảnh: QLTT
Hàng giả, hàng kém chất lượng được tập kết và đưa vào lò đốt để tiêu hủy. Ảnh: QLTT
Lên top