DN được hỗ trợ kinh phí đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho NLĐ

NLĐ nhận nhu yếu phẩm từ Siêu thị 0 đồng do LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức. 
Ảnh: T.A
NLĐ nhận nhu yếu phẩm từ Siêu thị 0 đồng do LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức. Ảnh: T.A
NLĐ nhận nhu yếu phẩm từ Siêu thị 0 đồng do LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức. Ảnh: T.A
Lên top