Điều tra sự cố đổ gãy 2 cột anten thu phát sóng của đài phát thanh - truyền hình

Cột anten của Đài Phát thanh - Truyền hình thị xã Kỳ Anh bị đổ trong cơn bão số 10. Ảnh: Trần Tuấn
Cột anten của Đài Phát thanh - Truyền hình thị xã Kỳ Anh bị đổ trong cơn bão số 10. Ảnh: Trần Tuấn
Cột anten của Đài Phát thanh - Truyền hình thị xã Kỳ Anh bị đổ trong cơn bão số 10. Ảnh: Trần Tuấn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM