Điện lực Đắk Lắk: Nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ

Công ty Điện lực Đắk Lắk đã tập trung triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Ảnh: LX
Công ty Điện lực Đắk Lắk đã tập trung triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Ảnh: LX
Công ty Điện lực Đắk Lắk đã tập trung triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Ảnh: LX
Lên top