Điện Biên liên tục ghi nhận thêm các trường hợp mắc COVID-19

Dịch COVID-19 tại Điện Biên đang có nhiều diễn biến phức tạp, các "chiến sĩ áo trắng" liên tục phải đi làm nhiệm vụ phun thuốc khử khuẩn ở những nơi có F1, F0. Ảnh: Văn Thành Chương.
Dịch COVID-19 tại Điện Biên đang có nhiều diễn biến phức tạp, các "chiến sĩ áo trắng" liên tục phải đi làm nhiệm vụ phun thuốc khử khuẩn ở những nơi có F1, F0. Ảnh: Văn Thành Chương.
Dịch COVID-19 tại Điện Biên đang có nhiều diễn biến phức tạp, các "chiến sĩ áo trắng" liên tục phải đi làm nhiệm vụ phun thuốc khử khuẩn ở những nơi có F1, F0. Ảnh: Văn Thành Chương.
Lên top