Điện Biên cách ly y tế hơn 1.000 hộ dân nơi có 3 ca COVID-19

Một chốt kiểm soát COVID-19 tại xã Si Pa Phìn đã được dựng lên ngay trong đêm 14.5. Ảnh: Văn Thành Chương.
Một chốt kiểm soát COVID-19 tại xã Si Pa Phìn đã được dựng lên ngay trong đêm 14.5. Ảnh: Văn Thành Chương.
Một chốt kiểm soát COVID-19 tại xã Si Pa Phìn đã được dựng lên ngay trong đêm 14.5. Ảnh: Văn Thành Chương.
Lên top