Điện Biên đã ghi nhận chùm 3 ca bệnh COVID-19

Tỉnh Điện Biên đang kích hoạt nhiều giải pháp để phòng, chống COVID-19, trong đó tập trung siết chặt các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới. Ảnh: Văn Thành Chương.
Tỉnh Điện Biên đang kích hoạt nhiều giải pháp để phòng, chống COVID-19, trong đó tập trung siết chặt các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới. Ảnh: Văn Thành Chương.
Tỉnh Điện Biên đang kích hoạt nhiều giải pháp để phòng, chống COVID-19, trong đó tập trung siết chặt các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới. Ảnh: Văn Thành Chương.
Lên top