Dịch vụ đưa người say về nhà: Vì sao không khả thi?

Trong 3 tháng đầu năm, số vụ tai nạn liên quan đến bia rượu là 274 vụ. Ảnh: Hoàng Triều
Trong 3 tháng đầu năm, số vụ tai nạn liên quan đến bia rượu là 274 vụ. Ảnh: Hoàng Triều
Trong 3 tháng đầu năm, số vụ tai nạn liên quan đến bia rượu là 274 vụ. Ảnh: Hoàng Triều
Lên top