Diễn biến mới nhất vụ xe biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy

Ôtô biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy mang biển kiểm soát 80A - 11.699 và hình ảnh nạn nhân đang nằm viện 103.
Ôtô biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy mang biển kiểm soát 80A - 11.699 và hình ảnh nạn nhân đang nằm viện 103.
Ôtô biển xanh gây tai nạn rồi bỏ chạy mang biển kiểm soát 80A - 11.699 và hình ảnh nạn nhân đang nằm viện 103.
Lên top