Dịch tả lợn châu Phi đã lây lan trên 6 tỉnh và Hà Nội

Phun hóa chất phòng dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: PV
Phun hóa chất phòng dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: PV
Phun hóa chất phòng dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: PV
Lên top