Tiêu hủy đàn lợn tại Thanh Hóa - tỉnh thứ 4 bị dịch tả lợn Châu Phi

Tiêu hủy lợn bị ASF tại Thanh Hóa. Ảnh: Kh.Lực
Tiêu hủy lợn bị ASF tại Thanh Hóa. Ảnh: Kh.Lực
Tiêu hủy lợn bị ASF tại Thanh Hóa. Ảnh: Kh.Lực
Lên top