Dịch tả lợn Châu Phi: 24 tỉnh “dứt” được dịch thì 15 tỉnh bị tái nhiễm

Chăn nuôi an toàn sinh học là biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai.
Chăn nuôi an toàn sinh học là biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai.
Chăn nuôi an toàn sinh học là biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai.
Lên top