Dịch tả lợn Châu Phi có ở 53 tỉnh, thành phố

Thực hiện "5 không" để phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai.
Thực hiện "5 không" để phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai.
Thực hiện "5 không" để phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai.
Lên top