Đi hái măng, người phụ nữ chết dưới lòng sông

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.