Thầy cúng trượt chân chết đuối khi ra bờ sông cầu siêu

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Thanh Niên.
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Thanh Niên.
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Thanh Niên.
Lên top