Đi chơi trung thu, "méo mặt" vì giá gửi xe ở phố cổ gấp 8 lần ngày thường

Phí gửi xe gấp 8 lần ngày thường.
Phí gửi xe gấp 8 lần ngày thường.
Phí gửi xe gấp 8 lần ngày thường.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM