Dẹp “Thiên đường đồ Nhật” gầm cầu Thăng Long sau nghỉ lễ 2.9

"Thiên đường đồ Nhật" chui gầm cầu Thăng Long nhiều năm nay.
"Thiên đường đồ Nhật" chui gầm cầu Thăng Long nhiều năm nay.