Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đêm Giao thừa, thanh niên Hà Nội "nổi máu" đốt cả dây pháo, dân phòng nháo nhác đi dập