Đề nghị xoá tên Đảng viên Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng

Ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đang bị đề nghị xoá tên Đảng viên.
Ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đang bị đề nghị xoá tên Đảng viên.
Ông Huỳnh Tấn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đang bị đề nghị xoá tên Đảng viên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top