KHÁNH HÒA:

Xem xét trách nhiệm đảng viên nếu để nợ đọng BHXH kéo dài

Tổ công tác liên ngành thu hồi nợ đọng bảo hiểm tỉnh Khánh Hòa làm việc với Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại TP. Nha Trang. Ảnh: PV
Tổ công tác liên ngành thu hồi nợ đọng bảo hiểm tỉnh Khánh Hòa làm việc với Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại TP. Nha Trang. Ảnh: PV
Tổ công tác liên ngành thu hồi nợ đọng bảo hiểm tỉnh Khánh Hòa làm việc với Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh tại TP. Nha Trang. Ảnh: PV
Lên top