Hà Nội thi hành kỷ luật 545 đảng viên trong 9 tháng đầu năm

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Lên top