ĐBSCL bước vào mùa lũ “dị thường kép”

Cánh đồng không đê bao, giáp biên của xã đầu nguồn Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu- An Giang) nước vẫn chưa ngập hết cỏ trên các bờ ruộng. Ảnh: Lục Tùng
Cánh đồng không đê bao, giáp biên của xã đầu nguồn Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu- An Giang) nước vẫn chưa ngập hết cỏ trên các bờ ruộng. Ảnh: Lục Tùng
Cánh đồng không đê bao, giáp biên của xã đầu nguồn Vĩnh Xương (thị xã Tân Châu- An Giang) nước vẫn chưa ngập hết cỏ trên các bờ ruộng. Ảnh: Lục Tùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top