Đầu bếp là F1 trên tàu du lịch vịnh Hạ Long âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Tàu du lịch lưu trú Ambassador Cruisse QN 8879 được bố trí đậu cách ly ở khu vực Cảng tàu du lịch Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu du lịch lưu trú Ambassador Cruisse QN 8879 được bố trí đậu cách ly ở khu vực Cảng tàu du lịch Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu du lịch lưu trú Ambassador Cruisse QN 8879 được bố trí đậu cách ly ở khu vực Cảng tàu du lịch Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top