Đường bao biển Hạ Long- Cẩm Phả: Chuẩn bị mở đường hầm xuyên núi đá

Địa hình thi công đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả khá phức tạp do nhiều đồi núi và biển sâu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Địa hình thi công đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả khá phức tạp do nhiều đồi núi và biển sâu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Địa hình thi công đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả khá phức tạp do nhiều đồi núi và biển sâu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top