Dịch COVID-19 tại TPHCM: Vì sao F1 âm tính, F2 lại dương tính?

Lên top