Dập lửa cứu người đàn ông tự thiêu ở Bình Dương

Dập lửa cứu người đàn ông tự thiêu ở Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Dập lửa cứu người đàn ông tự thiêu ở Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Dập lửa cứu người đàn ông tự thiêu ở Bình Dương. Ảnh: Dương Bình
Lên top