Dân tha lỗi cho hành động của cán bộ xã đá thau cá

Bà Lê Thị Đây cho biết, hành động của ông Thịnh là bộc phát và bà tha lỗi cho ông Thịnh. Ảnh: H.L
Bà Lê Thị Đây cho biết, hành động của ông Thịnh là bộc phát và bà tha lỗi cho ông Thịnh. Ảnh: H.L
Bà Lê Thị Đây cho biết, hành động của ông Thịnh là bộc phát và bà tha lỗi cho ông Thịnh. Ảnh: H.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM