Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cán bộ xã đá thau cá xin lỗi người dân

Ông Thịnh xin lỗi người dân. Ảnh: H.L
Ông Thịnh xin lỗi người dân. Ảnh: H.L