Dân dỡ lều bạt, bãi rác Nam Sơn được thông xe

Lên top