Người dân Phúc Diễn vác xe đạp chặn xe rác vào bãi tập kết ở Cầu Diễn

Lên top