Đắk Nông tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp tại trường

Các cơ sở giáo dục ở tỉnh Đắk Nông tạm dừng việc dạy học trực tiếp ở trường từ ngày 7.9. Ảnh: NH
Các cơ sở giáo dục ở tỉnh Đắk Nông tạm dừng việc dạy học trực tiếp ở trường từ ngày 7.9. Ảnh: NH
Các cơ sở giáo dục ở tỉnh Đắk Nông tạm dừng việc dạy học trực tiếp ở trường từ ngày 7.9. Ảnh: NH
Lên top