Trường tư rục rịch dạy học online, trường công thấp thỏm chờ năm học mới

Nhiều trường tại Hà Nội chủ động dạy học online trong điều kiện dịch bệnh. Ảnh minh họa: LĐO
Nhiều trường tại Hà Nội chủ động dạy học online trong điều kiện dịch bệnh. Ảnh minh họa: LĐO
Nhiều trường tại Hà Nội chủ động dạy học online trong điều kiện dịch bệnh. Ảnh minh họa: LĐO
Lên top