Đắk Lắk: Không bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng để tinh giản biên chế?

Đơn khiếu nại về việc huyện Krông Năng không bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng của bà Nguyễn Thị Tuyết. Ảnh: HL
Đơn khiếu nại về việc huyện Krông Năng không bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng của bà Nguyễn Thị Tuyết. Ảnh: HL
Đơn khiếu nại về việc huyện Krông Năng không bổ nhiệm lại chức danh Phó Hiệu trưởng của bà Nguyễn Thị Tuyết. Ảnh: HL
Lên top