Bổ nhiệm phó hiệu trưởng: Trên gật, dưới lắc, khiếu kiện kéo dài

Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HL
Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HL
Đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: HL
Lên top