Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đại học Nghệ thuật đang “chết lâm sàng” trên đất Huế

Trường Đại học Nghệ thuật Huế đang gặp khó về tuyển sinh. Ảnh: H.V.M
Trường Đại học Nghệ thuật Huế đang gặp khó về tuyển sinh. Ảnh: H.V.M