Đại học Nghệ thuật đang “chết lâm sàng” trên đất Huế

Trường Đại học Nghệ thuật Huế đang gặp khó về tuyển sinh. Ảnh: H.V.M
Trường Đại học Nghệ thuật Huế đang gặp khó về tuyển sinh. Ảnh: H.V.M
Trường Đại học Nghệ thuật Huế đang gặp khó về tuyển sinh. Ảnh: H.V.M

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM