Bộ GDĐT khẳng định sẽ kiên trì đề xuất tăng lương giáo viên, xử lý tổ hợp tuyển sinh "lạ"

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định thời gian tới sẽ kiên trì đề xuất tăng lương giáo viên.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định thời gian tới sẽ kiên trì đề xuất tăng lương giáo viên.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định thời gian tới sẽ kiên trì đề xuất tăng lương giáo viên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM