Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bộ GDĐT khẳng định sẽ kiên trì đề xuất tăng lương giáo viên, xử lý tổ hợp tuyển sinh "lạ"

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định thời gian tới sẽ kiên trì đề xuất tăng lương giáo viên.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định thời gian tới sẽ kiên trì đề xuất tăng lương giáo viên.