Đà Nẵng ứng dụng công nghệ trong phòng dịch

Người dân Đà Nẵng đi chợ sẽ không cần dùng đến thẻ hằng ngày. Ảnh: TT
Người dân Đà Nẵng đi chợ sẽ không cần dùng đến thẻ hằng ngày. Ảnh: TT
Người dân Đà Nẵng đi chợ sẽ không cần dùng đến thẻ hằng ngày. Ảnh: TT
Lên top