Đà Nẵng rút thẻ xanh, vàng, hồng để đánh giá công chức

Việc nhận những tấm thẻ ngay lập tức, khiến cán bộ chú ý hơn khi làm việc. Ảnh: N.T
Việc nhận những tấm thẻ ngay lập tức, khiến cán bộ chú ý hơn khi làm việc. Ảnh: N.T
Việc nhận những tấm thẻ ngay lập tức, khiến cán bộ chú ý hơn khi làm việc. Ảnh: N.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM