BÀI THI VIẾT "VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN":

Ngắm trọn Đà Thành từ "nóc nhà" của Đà Nẵng

Đỉnh Bàn Cờ Đà Nẵng.
Đỉnh Bàn Cờ Đà Nẵng.
Đỉnh Bàn Cờ Đà Nẵng.
Lên top