Đà Nẵng hỗ trợ chống COVID-19 cho toàn dân, mỗi hộ dân 500 ngàn đồng

Không chỉ hỗ trợ thực phẩm, lương thực mà Đà Nẵng còn cấp tiền cho toàn dân trong thời gian giãn cách xã hội để chống COVID-19. Ảnh: TC
Không chỉ hỗ trợ thực phẩm, lương thực mà Đà Nẵng còn cấp tiền cho toàn dân trong thời gian giãn cách xã hội để chống COVID-19. Ảnh: TC
Không chỉ hỗ trợ thực phẩm, lương thực mà Đà Nẵng còn cấp tiền cho toàn dân trong thời gian giãn cách xã hội để chống COVID-19. Ảnh: TC
Lên top