Đà Nẵng sơ tán hàng trăm người dân trong hẻm có nhiều ca mắc COVID-19

Di dời hàng trăm người ở trong hẻm, kiệt ra ngoài để tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Ảnh: Thanh Chung
Di dời hàng trăm người ở trong hẻm, kiệt ra ngoài để tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Ảnh: Thanh Chung
Di dời hàng trăm người ở trong hẻm, kiệt ra ngoài để tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Ảnh: Thanh Chung
Lên top