Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đà Nẵng đẹp rạng ngời chào đón APEC 2017