Đà Nẵng đề nghị ngân hàng khoanh nợ cho hai nhà máy thép

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho biết thành phố đang đề nghị ngân hàng khoanh nợ cho hai nhà máy thép. Ảnh: TT
Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho biết thành phố đang đề nghị ngân hàng khoanh nợ cho hai nhà máy thép. Ảnh: TT
Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng cho biết thành phố đang đề nghị ngân hàng khoanh nợ cho hai nhà máy thép. Ảnh: TT
Lên top