Chủ tịch Đà Nẵng nói về việc nhà máy thép kiện UBND TP

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trả lời cử tri quận Thanh Khê. ảnh: H.Vinh
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trả lời cử tri quận Thanh Khê. ảnh: H.Vinh
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trả lời cử tri quận Thanh Khê. ảnh: H.Vinh
Lên top