Đà Nẵng tăng trưởng thấp do chậm triển khai các dự án trọng điểm

Chủ tịch HĐND Đà Nẵng chỉ ra việc chậm triển khai các dự án trọng điểm khiến Đà Nẵng tăng trưởng thấp. Ảnh: TT
Chủ tịch HĐND Đà Nẵng chỉ ra việc chậm triển khai các dự án trọng điểm khiến Đà Nẵng tăng trưởng thấp. Ảnh: TT
Chủ tịch HĐND Đà Nẵng chỉ ra việc chậm triển khai các dự án trọng điểm khiến Đà Nẵng tăng trưởng thấp. Ảnh: TT
Lên top