Ông Nguyễn Bá Cảnh gửi đơn xin thôi đại biểu HĐND Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND Đà Nẵng. Ảnh: HV
Ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND Đà Nẵng. Ảnh: HV
Ông Nguyễn Bá Cảnh, con trai cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND Đà Nẵng. Ảnh: HV
Lên top