Đà Nẵng: Đập bỏ, xử lý những khách sạn to sai thiết kế, dù chủ mạnh, có thế lực đến đâu đi nữa...

Ông Huỳnh Đức Thơ tại buổi tiếp xúc cử tri phường Chính Gián. Ảnh: N.T
Ông Huỳnh Đức Thơ tại buổi tiếp xúc cử tri phường Chính Gián. Ảnh: N.T
Ông Huỳnh Đức Thơ tại buổi tiếp xúc cử tri phường Chính Gián. Ảnh: N.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM